ROSA CORTIELLA

Llibre d’obra de Rosa Cortiella, ceramista i escultora, editat per l’Ajuntament d’El Vendrell.
···
Libro de obra de Rosa Cortiella, ceramista y escultora, editado por el Ayuntamiento de El Vendrell.