LOGISTA PARCEL

Sistema d’identificació visual “Logista Parcel Vehículos”
Estudi i normes de la marca Logista Parcel i simbologia complementària per a l’aplicació a la flota corporativa de vehicles.
···
Sistema de identificación visual “Logista Parcel Vehículos”
Estudio y normas de la marca Logista Parcel y simbología complementaria para la aplicación a la flota corporativa de vehículos.