DAXA – B:SM

Disseny visual del sistema intern de monitoratge, control i gestió energètica de la xarxa de pàrquings B:SM (Barcelona de Serveis Municipals).
···
Diseño visual del sistema interno de monitorización, control y gestión energética de la red de parkings B:SM (Barcelona de Serveis Municipals).