Publicitat en premsa de forabordes Evinrude Fitch i 4T. Client: Motormaso
premsa premsa