Campanya servei e-commerce d'entrega domiciliària específica d’alimentació en fred. Client: Integra2
premsa